26 juni 2014 | door john

Screening door een VOG?

Dat het verstandig is om bij het aannemen van nieuw personeel iets verder te kijken dan alleen naar de mooie blauwe ogen, is iedereen wel duidelijk. Biedt een VOG uitkomst?.

Als we alleen de detailhandel bekijken, komen we tot schokkende cijfers. Detailhandel Nederland heeft ooit bekend gemaakt dat 40% van de winkeldiefstallen door eigen personeel gebeurt. Reken daar de schade door ’sweethearting’ (het bevoordelen van vrienden en familie tegen de afspraken in) nog eens bij, en het probleem is duidelijk. Het aantal gevallen van interne fraude is de afgelopen jaren fors toegenomen. Het lijkt aannemelijk dat de personen, die verantwoordelijk waren voor deze fraudegevallen, bij ontdekking daarvan ontslagen zijn. Dus: werkzoekend. Tussen al die andere werkzoekenden. En dus: kandidaat voor een functie binnen uw bedrijf!
Door een adequate screening van sollicitanten verkleint u, als werkgever, de kansen op interne fraude en op de enorme schades die daardoor kunnen ontstaan. Veel Nederlandse bedrijven zien hierbij een toegevoegde waarde in een Verklaring Omtrent het Gedrag, kortweg VOG. Een V.O.G. wordt door de overheid verstrekt op aanvraag van een persoon, ’als blijkt dat het gedrag van een (rechts)persoon in het verleden geen belemmering vormt om een bepaalde taak of functie uit te oefenen’ (Bron: www.jaarverslag.justis.nl/factsheet_vog.html).

In deze omschrijving zit een stuk interessante informatie. Zo schrijft Dienst Justis dus dat het gaat om gedrag in het verleden, én om ’bepaalde taken of functies’. Met name dat laatste vraagt nadere uitleg. Stel: u bent eigenaar van een modewinkel, en u bent voornemens een sollicitant aan te stellen in de functie van verkoopmedewerker. Deze sollicitant verzwijgt tijdens de sollicitatiegesprekken dat hij in het verleden veroordeeld is wegens een zedendelict. U verzoekt de sollicitant een VOG aan te vragen, hetgeen hij ook zonder morren doet. En, wat blijkt: de VOG wordt hem ook verstrekt, omdat de beoogde functie niet relevant is voor het feit waarvoor hij veroordeeld is. Zou de sollicitant bij een eerdere gelegenheid veroordeeld zijn voor winkeldiefstallen, dan is de kans zeer wel aanwezig dat de VOG niet verstrekt zou worden…!

Volgens hetzelfde factsheet van Dienst Justis zijn er in 2013 meer dan 100.000 VOG’s afgegeven aan aanvragers die wél antecedenten hadden. Dit op een totaal van ongeveer 730.000 aangevraagde VOG’s. Dit betekent dat de kans dat iemand mét ’strafblad’ een VOG krijgt, toch nog altijd 1 op 7,5 is. Een risico dat u, als werkgever, steeds weer ongemerkt neemt wanneer u een kandidaat naar zijn Verklaring Omtrent het Gedrag vraagt…

Ons advies daarom: vaar niet blind op een Verklaring Omtrent het Gedrag. Kijk verder dan uw neus lang is, laat uw gevoel meewegen en overweeg alternatieven als het gaat om screening van sollicitanten. Het spreekt voor zich dat wij u hierin graag adviseren.