Over Integritool

Het beste hulpmiddel voor screening.

Het werven van nieuwe medewerkers brengt altijd risico’s met zich mee. In de huidige concurrerende markt zijn veel mensen bereid te liegen om een baan te krijgen. Werkgevers moeten hun medewerkers kunnen vertrouwen, maar hoe kunnen zij er zeker van zijn dat dit vertrouwen gegrond is? Hoe vind je als werkgever eerlijk personeel?

Helaas neemt bedrijfsfraude nog steeds toe: manipulatie, verduistering, handel met voorkennis en diefstal door werknemers komen steeds vaker voor. Niet alleen kan fraude leiden tot aanzienlijke financiële verliezen, maar het kan ook reputatieschade en boetes tot gevolg hebben. Eerlijk personeel verhoogt de winstgevendheid van de onderneming. Niet alleen doordat derving afneemt, maar ook doordat eerlijkheid uitstraalt op andere medewerkers, op klanten, op relaties. wie wil er nu zaken doen met een onderneming waar integriteit niet als kernwaarde geldt?

Een veilige en productieve werkomgeving.

IntegriTool is ontworpen om het aantal medewerkers dat frauduleuze handelingen of contraproductief gedrag vertoont, zoals drugs- en alcoholmisbruik, diefstal of sabotage, te verminderen. IntegriTool helpt werkgevers bij het selecteren van betrouwbaar personeel om zo een veilige en productieve werkomgeving te creëren.

U wilt weten hoe het werkt? Klik hier!

  • bekijk
  • bekijk
  • bekijk
  • bekijk