Over Integritool

Pre Employment Screening

IntegriTool is een module voor online screening van personeel op met name integriteit en moraliteit. IntegriTool B.V. is een Nederlandse vennootschap, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57976848.

Met IntegriTool ondersteunen wij werkgevers bij de uitvoering van pre employment screening (PES). Wij bieden met onze integriteittest een hulpmiddel om fraude binnen bedrijven en organisaties te voorkomen. Onze methode om online sollicitanten te screenen is snel, efficient en betaalbaar. Fraudepreventie is belangrijk, immers lijdt het bedrijfsleven in Nederland nog altijd enorm onder de grote verliezen die fraude met zich meebrengt. Interne fraude kan, in ieder geval voor een groot deel, voorkomen worden door een zorgvuldige selectie van het te werven personeel. Employment screening is een must voor ondernemers die op zoek zijn naar personeel met de juiste integriteit en moraliteit. IntegriTool helpt bij deze pre employment screening. Zeg nu zelf: het is toch zonde om veel geld uit te geven aan een assessment, om er vervolgens achter te komen dat het beoogde personeelslid eerder ontslagen is wegens diefstal? IntegriTool biedt de mogelijkheid om risico’s voortijdig te herkennen, en daar vervolgens op te reageren.

  • Eenvoudig
  • Snel
  • Uiterst betaalbaar. 

Het gebruik van IntegriTool tijdens uw sollicitatieprocedures levert uiteindelijk return on investment op. Immers:met een juiste screening voorkomt u indiensttreding van personen die een mogelijk risico vormen. Dit heeft uiteindelijk tot gevolg dat er minder fraude binnen uw onderneming zal zijn, waardoor de derving afneemt!

IntegriTool is verkrijgbaar in Nederland, maar inmiddels ook in het Verenigd Koninkrijk. Na zorgvuldige procedures heeft een Leading Queens Counsel een document opgesteld, met daarin (onder meer) de tekst:

As instructed, I have drafted for the use by IntegriTool (UK) Ltd. in acquiring and sublicensing the right to use the IntegriTool set

of computerised interview procedures in the British Isles:

  • License Agreement
  • Sublicense Agreement
  • Agency Agreement.

I conform the opinion I expressed in consultation of 24 May 2012, that on the assumption that the choice of English Law is applied

as specified in each Agreement, I can see no serious or commercially unacceptable risks of succesful lawsuits bu disappointed prospective employees,

or by clients of IntegriTool (UK) Ltd, or by anyone else.

Deze verklaring bevat nadrukkelijk de merk- en bedrijfsnaam IntegriTool®.  

IntegriTool® is geregistreerd als BeNeLux merk (#937859 en 937861) en als Europees Gemeenschapsmerk en beeldmerk (#12065405). De vermelding van de Queens Counsel als hierboven vermeld heeft betrekking op IntegriTool® in het Verenigd Koninkrijk, en niet op welke andere aanbieder dan ook. 

Vanzelfsprekend kan het Engelstalige interview ook in Nederland gebruikt worden. Voor meer informatie: neem contact met ons op!

  • bekijk
  • bekijk
  • bekijk
  • bekijk