13 juni 2014 | door john

Kies het juiste personeel – Is een Assessment alleszeggend?

Volgens Minister Dijsselbloem is de economische crisis voorbij, “maar nog niet voor iedereen”, zo zegt hij in een interview met RTL-Z op 6 mei 2014. Het aantrekken van de arbeidsmarkt kan nog even op zich laten wachten, maar ook dat is, zo verwacht de Minister, een kwestie van tijd.

Wat doe je, als modern HR-professional, als die arbeidsmarkt inderdaad gaat aantrekken? De werkeloosheid in Nederland bevindt zich op een ’stabiel niveau’ van 7,2% (Bron: http://www.nu.nl/ondernemen/3775060/werkloosheid-rijke-landen-stabiliseert.html). Dit betekent dat er zo’n 687.000 werkzoekenden zijn in Nederland. Hoe zoek je, als HR-medewerker, nou de juiste kandidaat uit die enorme vijver van werkzoekenden? Veel sollicitatieprocedures bevatten (vaak dure) assessments. Tijdens een assessment worden verschillende vaardigheden van sollicitanten gemeten, om te beoordelen of de kandidaat uit het juiste hout gesneden is. Niemand zal beweren dat een assessment een overbodige luxe is. Afhankelijk van de in te vullen vacature dienen de skills van een sollicitant goed te worden beoordeeld. Dat dit onderdeel van een sollicitatieprocedure serieus genomen wordt blijkt wel uit het feit dat er zelfs bureaus zijn die training voor een assessment aanbieden. Maar……hoe staat het eigenlijk met de niet-cognitieve skills? Hoe zit het met integriteit en moraliteit? Zijn dat geen eigenschappen die een mens ’vormen’? Hoe worden deze eigenschappen nou eigenlijk gemeten? Integriteit in een organisatie is van even groot belang als kennis en kunde. Immers: integer personeel werkt harder, en de kansen op derving zijn aanmerkelijk kleiner wanneer ieder personeelslid zich houdt aan de regels en afspraken binnen een bedrijf. Een integer personeelslid is minder vaak ziek en vaak bereid een stapje extra te zetten. Is het daarom niet belangrijk om ook de integriteit en moraliteit van een sollicitant onder de loep te nemen? De Rijksuniversiteit Groningen  ontwikkelde ooit een kort ’meetinstrument’ hiervoor, en vanzelfsprekend kan IntegriTool iedere HR-professional van dienst zijn. het inbouwen van een integriteitsonderzoek in een sollicitatieprocedure kan een werkgever veel kosten en narigheid besparen. Immers: wat nu als die ene kandidaat, na het volgen van een training, keurig door het assessment rolt, maar verhult dat hij bij een vorige werkgever ontslagen is wegens interne fraude? Blijkt hij dan tóch niet de juiste persoon voor uw functie te zijn? Een integriteitsinterview werkt snel, effectief en is uiterst betaalbaar. Doe uzelf en uw organisatie niet te kort, en zorg dat u met de juiste hengel vist in de vijver van werkzoekenden.