19 november 2014 | door john

Het houdt niet op. Niet vanzelf…

De titel van dit artikel kent u uit een andere context. Toch is deze titel op erg veel situaties van toepassing, ook op niet-integer gedrag.

Fraude. Een van de meest ‘ondergewaardeerde’ vormen van criminaliteit, en toch een vorm van criminaliteit met enorme impact. Hoe dikwijls spreken wij ondernemers die, nadat zij in goed vertrouwen verantwoordelijkheden en vrijheden toebedeelden aan hun personeel, de spreekwoordelijke deksel op de neus kregen. Eén van de kenmerken van fraude (en van niet-integer gedrag in zijn algemeenheid) is dat het zelden of nooit ‘uit zichzelf’ stopt. Zelfs niet wanneer een fraudeur van baan wisselt. Iemand die gewend is geraakt aan ontoelaatbare gedragingen die hem/haar verrijken of anderszins voordeel brengen, weet doorgaans niet van ophouden. Dit betekent dat het wisselen van werkgever feitelijk ook een risico is op het wisselen van de omgeving waarin gefraudeerd zal gaan worden. TENZIJ. Tenzij die beoogde nieuwe werkgever het voorwerk goed en grondig aanpakt, en zich niet beperkt tot het checken van een Facebook- en LinkedIn pagina, en héél misschien het bellen van een (door de kandidaat opgegeven…) referentie. En zich vooral ook niet laat (mis)leiden door een té mooi CV.

resume-cartoon-Linchi-Kwok-Blog

Ondernemersvereniging EVO, voornamelijk gericht op de logistieke sector, berichtte eerder dit jaar dat naar schatting 80 procent van de schade die ontstaat door fraude binnen bedrijven veroorzaakt wordt door eigen personeel. Dit is aanleiding geweest tot het in het leven roepen van het Waarschuwingsregister Logistieke Sector (WLS). Ook in de detailhandel wordt gewerkt met een Waarschuwingsregister, waar volgens Beveiliging.nl in Juni 2014 zo’n 830 winkelbedrijven bij aangesloten waren.

Ook in andere sectoren, zoals bijvoorbeeld de Horeca, is schade door interne fraude een groot probleem. De problemen bij het instellen van adequaat toezicht zijn hier mede debet aan.

Een in 2014 uitgebracht rapport van de ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) meldde dat de gemiddelde schade van een fraudezaak € 107.000,= bedraagt! Gemiddeld, dus hier horen ook de bankfraudes bij, maar toch.

De grondige screening van een kandidaat en zijn of haar CV is echt geen overbodige luxe. Zoals in een eerder artikel al aangegeven is de ‘vijver’ met werkzoekenden nog altijd enorm groot en goed gevuld. Dit betekent dat tussen uw sollicitanten geheid een of meerdere personen zitten die integriteit niet met de hoofdletter I schrijven. Er zit dus kaf tussen het koren, en aan u, als werkgever, de schone taak dit er uit te filteren voordat het te laat is.

U kunt IntegriTool nu gratis proberen. Gewoonweg omdat wij overtuigd zijn van de meerwaarde van deze moderne methode van screenen van sollicitanten. IntegriTool helpt u risico’s op interne fraude drastisch verminderen. Voorkomen is nu eenmaal beter dan genezen. Want het houdt niet op. Niet vanzelf…..